โชว์ชุดว่ายน้ำ ประชันโฉมสาวงาม 44 คน มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2012


ทางกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์จัดประชันโฉมสาวงามที่ผ่านการคัดเลือกในชุดว่ายน้ำทั้ง 44  คน ต่อสื่อมวลชน    และพร้อมให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณารูปร่างและผิวพรรณ  ในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้   ณ บริเวณสวนและสระน้ำ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ซึ่งชุดว่ายน้ำที่เหล่าสาวงามสวมใส่ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก BSC Swimwear  โดยมีคอนเซ็ปต์การออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้นานาพันธ์ ที่งดงาม อ่อนหวาน เสมือนหญิงสาวที่สดใส โดยนำมาร้อยเรียงเป็นลวดลายโอบล้อมพื้นผ้าสีม่วง ผสมผสานการตัดเย็บด้วยเทคนิคพิเศษ จึงดูมีมิติเป็น Layer และช่วยเสริมสร้างบุคลิกของผู้เข้าประกวดทั้ง 44  คน ให้ดูสง่างามและสะดุดตายิ่งขึ้น

                 สำหรับสาวงามทั้ง 44 คนนั้น มีกำหนดการเดินทางไปเก็บตัวทำกิจกรรมที่จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่     24 – 30  พฤษภาคม นี้  โดยมีกำหนดการเดินทางในวันนี้ ด้วยสายการบิน นกแอร์  และในวันที่  31  พฤษภาคม นี้  จะประเดิมตำแหน่งแรกบนเวทีการประกวด “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2012” ด้วยรอบคัดเลือกตำแหน่ง นางงามผิวสวย โดย สก็อต คอลลาเจน คิวเทน”  ส่วนการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2012 รอบสื่อมวลชน จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่  1 มิถุนายน 2555 โดยมี บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด มอบรางวัลตำแหน่ง “นางงามสุขภาพดี” โดย บีอิ้ง และเพิ่มรางวัลพิเศษอีก 1 ตำแหน่ง คือ “นางงามบุคลิกภาพดี” โดยน้ำดื่มสิงห์ และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมชม รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และการประกวดรอบตัดสิน จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555  โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัลแกรนด์ เธียเตอร์ ชั้น 6  ซึ่งทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก  เป็นผู้ถ่ายทอดการประกวด ตั้งแต่เวลา 21.30 น.

รายชื่อผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2012 ทั้ง 44 คน

หมายเลข

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อเล่น

อายุ

การศึกษา

จังหวัด

1 เกวลิน  ศรีวรรณา ยีน 20 ม.ศรีนครินทรวิโรฒกำลังศึกษาป.ตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอก นาฏศิลป์สากล กรุงเทพมหานคร
2 เจนจิรา  สุครีวก แป้งฝุ่น 21 ม.ศิลปากรจบการศึกษาป.ตรีคณะอักษรศาตร์ นนทบุรี
3 สิริน  ไตรวุฒิพิพิฒน์กุล ลี่ 21 ม.เชียงใหม่กำลังศึกษาป.ตรีคณะแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
4 พัทธวรรณ  เจียมสกุลศักดิ์ จ๊ะโอ๋ 23 ม.กรุงเทพกำลังศึกษาป.ตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ สกลนคร
5 วาสนา  ศรีพูล พลอย 24 ม.ศิลปากรจบการศึกษาป.ตรีคณะโบราณคดี เชียงใหม่
6 ธนกานต์  เลิศวิลัย แอล 20 ม.นเรศวรกำลังศึกษาป.ตรีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว พิษณุโลก
7 สาวิตรี  แสงเมือง จิ๊ฟเฟย 24 ม.หอการค้าไทยจบการศึกษาป.ตรีคณะบริหารธุกิจ เอก การเงิน นครราชสีมา
8 เปรมนลิน  ธรรมเจริญ แคท 20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังศึกษาป.ตรีคณะนิเทศศาสตร์ นครปฐม
9 รัมภ์ลภา  บุญมี ลิลลี่ 22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบการศึกษาป.ตรีคณะนิติศาสตร์ เอกแพ่ง-อาญา ลพบุรี
10 สุพัตรา  จูเจริญ แนน 20 ม.ราชภัฏสวนสุนันทากำลังศึกษาป.ตรีคณะวิทยาการจัดการ เอกวิทยุโทรทัศน์ สาขานิเทศศาสตร์ สมุทรสาคร
11 สุนิดา  วาจาสิทธ์ แป้ง 20 ม.รังสิตกำลังศึกษาป.ตรีคณะนิเทศศาตร์ เอกการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
12 เฌอกาญจน์  เอี่ยมอ่อง นุ๊ก 20 ม.สยามกำลังศึกษาป.ตรีคณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม กรุงเทพมหานคร
13 ตรีชฎาภรณ์  พงศ์ภัทรวดี ตุ๊กตา 22 ม.ศรีปทุมกำลังศึกษาป.ตรีคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
14 มุกอันดา  อาจองค์ มุก 24 ม.เกษตรศาสตร์จบการศึกษาป.ตรีคณะบริหารธุรกิจ เอกบัญชี สตูล
15 ณัฐนรี  ศรีบัว นัท 19 ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านภาคพายัพกำลังศึกษาป.ตรีคณะทัศนศิลป์ เชียงใหม่
16 สุปรางค์  ฝันนิมิตร ส้ม 20 ม.ราชภัฏพิบูลสงครามกำลังศึกษาป.ตรีคณะมนุษย์ศาสตร์ รัฐประศาสตร์บริหารจัดการภาครัฐ พิษณุโลก
17 รวัตชนันต์  พัฒนปุณณธร เหมียว 24 ม.กรุงเทพจบการศึกษาป.ตรีคณะบัณฑิต เชียงราย
18 อิงครัตน์  ศิวศักดิ์ศรัณ แพรรุง 20 ม.ศรีนครินทรวิโรฒกำลังศึกษาป.ตรีคณะมนุษยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
19 สมหทัย  เหรียญทอง โบนัส 23 ม.ธรรมศาสตร์จบการศึกษาป.ตรีคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ กรุงเทพมหานคร
20 อติยา  สีดอกบวบ น้ำมะเน็ต 23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังศึกษาป.ตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจวบคีรีขันธ์
21 ชุติมา  สารศิลป์ เน็ต 22 ม.เชียงใหม่จบการศึกษาป.ตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เชียงใหม่
22 นริศศรา  อินทวงษา อุ๊ 23 ม.ธรรมศาสตร์จบการศึกษาป.ตรีคณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา หนองคาย
23 จันทิมา  กำลังดี แอม 22 ม.บูรพากำลังศึกษาป.ตรีคณะนิเทศศาสตร์ ชลบุรี
24 ณรัชวีร์  กลั่นไพรี ฝ้าย 24 ดุริยางค์ทหารอากาศจบการศึกษาปวช. กรุงเทพมหานคร
25 พรภัสสร  อัตถปัญญาพล กวาง 19 ม.กรุงเทพกำลังศึกษาป.ตรีคณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา เชียงใหม่
26 อริยดา  พริ้งสกุล พิม 18 ม.มหิดลกำลังศึกษาป.ตรีคณะ Business Bachelor Admission (BBA) นนทบุรี
27 ธัญวรัตน์  นวลมณี น้อยหน่อย 19 ม.ธรรมศาสตร์กำลังศึกษาป.ตรีคณะนิติศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
28 ชนุชตรา  สุขสันต์ ณาย 20 ม.รังสิตกำลังศึกษาป.ตรีคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบนิหาร สาขาโรงแรม กรุงเทพมหานคร
29 กุลกันยา  โคกพูล น้ำอิง 23 ม.กรุงเทพจบการศึกษาป.ตรีคณะการโรงแรม การท่องเที่ยว มนุษย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
30 วลิตา  วิบูลย์เลิศวัฒนะ เชอร์รี่ 20 ม.มหิดลกำลังศึกษาป.ตรีคณะการจัดการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ กรุงเทพมหานคร
31 วรัทยา  ว่องชยาภรณ์ มายด์ 19 ม.ศรีปทุมกำลังศึกษาป.ตรีคณะศิลปศาตร์ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สงขลา
32 สาวินี  ใจบรรจงกุล ใหม่ 19 ม.เกษตรศาสตร์กำลังศึกษาป.ตรีคณะเศรษฐศาสตร์ นานาชาติ กรุงเทพมหานคร
33 วรรณา  สุ่มมาตย์ นานา 21 ม.มหาสารคามกำลังศึกษาป.ตรีคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขา นิเทศศาสตร์ ร้อยเอ็ด
34 นัธนันท์กานต์  หรี่จินดา แวร์ซายน์ 19 ม.กรุงเทพกำลังศึกษาป.ตรีคณะนิติศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ ตราด
35 กนกพรรณ  อภิชัยอนันต์ อีฟ 22 ม.กรุงเทพจบการศึกษาป.ตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบตกแต่งภายใน นครราชสีมา
36 ณภัทรพร  นาคเงิน เนส 23 ม.กรุงเทพจบการศึกษาป.ตรีคณะมนุษยศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ สมุทรปราการ
37 รัตนา  นพวงศ์ หมิง 22 ม.ทักษิณ สงขลาจบการศึกษาป.ตรีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกวิชาภาษาจีน สงขลา
38 จุฑาภรณ์  มานิสสรณ์ ละมุด 21 ม.มหาสารคามกำลังศึกษาป.ตรีคณะวิทยาการสารสนเทศ เอกการสื่อสารมวลชนการประชาสัมพันธ์ กาฬสินธุ์
39 จันทร์สมร  สุรเกียรติ มด 22 South Essex Collegeจบการศึกษาป.ตรีคณะ Graphic DesigN กรุงเทพมหานคร
40 มนสิชา  เจริญแพทย์ โบว์ 20 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบังกำลังศึกษาป.ตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เอก การถ่ายภาพ นนทบุรี
41 ภาวิดา  รัตคาม มุก 23 ม.อัสสัมชัญจบการศึกษาป.ตรีArts-Business Chinese กรุงเทพมหานคร
42 มัชฌิมาลา  สุทธนะ กล้วย 22 ม.แม่โจ้กำลังศึกษาป.ตรีคณะนิเทศศาสตร์บูรณาการ แพร่
43 ฟาริด้า  วัลเล่อร์ ริด้า 18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังศึกษาป.ตรีคณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ กระบี่
44 ศิรประภา  พุทธลา เจน 19 ม.รามคำแหงกำลังศึกษาป.ตรีคณะนิเทศศาสตร์ ชัยภูมิ

Comments

comments


Event News Search

About the Author

Siamevent Magazine Online : รวบรวมข่าวสาร ภาพถ่ายงานอีเว้นท์ , ดารา, นักร้อง,ภาพยนตร์, ละคร, Gossip, งานแสดงสินค้า / http://www.siamevent.com / Facebook : http://www.facebook.com/siameventFPage / Twitter : http://twitter.com/siamevent