กิจกรรมเสวนากัลยาณมิตร ป.ป.ช. เซ็นทารา ขอนแก่น


กิจกรรมเสวนากัลยาณมิตร ป.ป.ช.

กิจกรรมเสวนากัลยาณมิตร ป.ป.ช.

สมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและกล้านรงค์ จันทิก กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานร่วมเปิดงานกิจกรรมเสวนากัลยาณมิตร ป.ป.ช.โครงการ “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในท้องถิ่น” เพื่อเสริมสร้างความนิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในท้องถิ่น สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเพื่อรวมพลังต่อต้านการทุจริต เพื่อกลุ่มเป้าหมายกัลยาณมิตร ป.ป.ช. จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิและสระบุรี จัดโดยสำนักงานป.ป.ช. ณ ประชาสโมสรบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้

 

Comments

comments


Event News Search

About the Author

Siamevent Magazine Online : รวบรวมข่าวสาร ภาพถ่ายงานอีเว้นท์ , ดารา, นักร้อง,ภาพยนตร์, ละคร, Gossip, งานแสดงสินค้า / http://www.siamevent.com / Facebook : http://www.facebook.com/siameventFPage / Twitter : http://twitter.com/siamevent