อีซูซุร่วมสนับสนุนงานวิจัยไทย-ญี่ปุ่น “นวัตกรรมไบโอดีเซลจากพืชที่ไม่ใช่อาหาร เพื่อวงการยานยนต์”


              30 กรกฎาคม 2555 กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย ร่วมกับภาคีภาครัฐ และปตท. สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น ในโครงการนวัตกรรมไบโอดีเซลทางเลือกใหม่จากพืชที่ไม่ใช่อาหาร ร่วมทดสอบไบโอดีเซลจากต้นสบู่ดำ โดยใช้นวัตกรรมใหม่ล่าสุด “Partial Hydrogenation” ซึ่งมีศักยภาพที่จะนำมาใช้งานเชิงพาณิชย์ในยานยนต์เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงทางพลังงานของชาติในอนาคต

 

มร. เอช. นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด เผยว่า ท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่เราต้องเผชิญอยู่ขณะนี้ การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกเป็นทางออกที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจ อีซูซุในฐานะผู้นำด้านเครื่องยนต์ดีเซลของโลก เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงให้การสนับสนุนโครงการ นวัตกรรมไบโอดีเซลจากพืชที่ไม่ใช่อาหาร” ซี่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่นในการค้นคว้าวิจัยนำมันไบโอดีเซลทางเลือกจาก ต้นสบู่ดำ” ที่น่าเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพสูงในการใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ อีซูซุมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป้นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยได้มอบเงินสนับสนุนทุนวิจัย พร้อมรถปิกอัพ อีซูซุดีแมคซ์ สเปซแค็บ รุ่นใหม่หมด” และเครื่องยนต์อีซูซุซุปเปอร์คอมมอนเรล 2500 ดีดีไอแก่ทีมวิจัยในการใช้ทดสอบประสิทธิภาพของไบโอดีเซลทางเลือกใหม่จากพืชที่ไม่ใช่อาหาร 

โครงการนวัตกรรมไบโอดีเซลจากพืชที่ไม่ใช่อาหาร เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในการค้นคว้าวิจัยไบโอดีเซลจากต้นสบู่ดำ โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด Partial Hydrogenation ในการผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูง และมีต้นทุนไม่สูงนัก ภายใต้ความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น ต้นสบู่ดำนี้เป็นพืชที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เติบโตง่าย มีความทนทานต่อความแห้งแล้งและแมลงได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญไม่ไปกระทบต่อบ่วงโซ่อุปทานของอาหาร เพราะเป็นพืชที่ไม่สามารถนำมาใช้รับประทานได้ ไบโอดีเซลทางเลือกใหม่จากสบู่ดำ ซึ่งผ่านกระบวนการ Partial Hydrogenation นี้ทำให้สามารถผสมกับดีเซลได้ในสัดส่วนมากกว่า 5 % (B5) ซึ่งเป็นสัดส่วนการผสมของเชื้อเพลิงดีเซลทั่วไปในท้องตลาดปัจจุบัน

Comments

comments

Tags:

Event News Search

About the Author

Siamevent Magazine Online : รวบรวมข่าวสาร ภาพถ่ายงานอีเว้นท์ , ดารา, นักร้อง,ภาพยนตร์, ละคร, Gossip, งานแสดงสินค้า / http://www.siamevent.com / Facebook : http://www.facebook.com/siameventFPage / Twitter : http://twitter.com/siamevent