ได้แล้ว 8 สาว KBank e-Girls The 7th Generation 2013


ธนาคารกสิการไทยเปิดโครงการ เคแบงก์ อีเกิร์ล ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่7 (KBank e-Girls The 7th  Generation 2013) เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์พิเศษให้กับธนาคาร โดยเคแบงก์อีเกิร์ล แต่ละรุ่นมีทั้งหมด 8 คน และดำรงวาระประมาณ 2 ปี พร้อมกับเงินรางวัลรวมกว่าคนละ 2 ล้านบาท โดยสาวๆ ทั้ง 8 คนที่ได้รับตำแหน่งเคแบงก์อีเกิร์ล รุ่นที่ 7 ได้แก่

  • กรกมล ศุภสมุทร (นีออน) อายุ 22 ปี ส่วนสูง 172 เซนติเมตร น้ำหนัก 50 กิโลกรัม กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • จอมจุฑา ศิลาอาสน์ (เหนือ) อายุ 22 ปี ส่วนสูง 166 เซนติเมตร น้ำหนัก 50 กิโลกรัม กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 4 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ฤทัยภัทร ทรงธัมจิตติ (ปุ๊ปปั๊บ) อายุ 21 ปี ส่วนสูง 170 เซนติเมตร น้ำหนัก 49 กิโลกรัม กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วริฎฐา ศักดิ์มั่นวงศ์ (แพรว) อายุ 24 ปี ส่วนสูง 169 เซนติเมตร น้ำหนัก 49 กิโลกรัม จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศิรภัสสร บัวสรวง (น้ำอิง) อายุ 24 ปี ส่วนสูง 168 เซนติเมตร น้ำหนัก 47 กิโลกรัม จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • สิริทิพย์ ก้องเกียรติไกร (พลอย) อายุ 22 ปี ส่วนสูง 168 เซนติเมตร น้ำหนัก 56 กิโลกรัม จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะ Communication Media & Management , University of South Australia
  • สุภาวดี สิริฤกษ์วิภาส (นุ่น) อายุ 22 ปี ส่วนสูง 166 เซนติเมตร น้ำหนัก 51 กิโลกรัม จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หทัยทิพย์ กังพานิช (เมย์) อายุ 24 ปี ส่วนสูง 169 เซนติเมตร น้ำหนัก 50 กิโลกรัม จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

KBEG13-10

KBEG13-11

KBEG13-12

KBEG13-13

KBEG13-1

KBEG13-2

KBEG13-3

KBEG13-9

KBEG13-4

KBEG13-5

KBEG13-6

KBEG13-7

KBEG13-8

 

Comments

comments


Event News Search

About the Author

Siamevent Magazine Online : รวบรวมข่าวสาร ภาพถ่ายงานอีเว้นท์ , ดารา, นักร้อง,ภาพยนตร์, ละคร, Gossip, งานแสดงสินค้า / http://www.siamevent.com / Facebook : http://www.facebook.com/siameventFPage / Twitter : http://twitter.com/siamevent